Download: List of Castes

CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES

 

 

 

Sl.No.

Name of the Castes/Sub-castes/Synonyms/

Entry No. in the

Communities

Central List

BIHAR

 

 

 

1

Abdal

1

2

Agariya

2

3

Aghori

3

4

Amaat

4

5

Bagdi

77

6

Bakho (Muslim)

130

7

Banpar

113

8

Barai

82

9

Barhai (Viswakarma)

81

10

Bari

78

11

Beldar

79

12

Bhar

85

13

Bhaskar

86

14

Bhat, Bhatt

88

15

Bhathiara (Muslim)

84

16

Bind

80

17

Bhuihar, Bhuiyar

87

18

Chain, Chayeen

39

19

Chapota

40

20

Chandrabanshi (Kahar)

41

21

Chanou

43

22

Chik (Muslim)

38

23

Christian converts from Other Backward Classes

121

24

Christian converts from Scheduled Castes

120

25

Churihar (Muslim)

42

26

Dafali (Muslim)

46

27

Dangi

123

28

Devhar

55

29

Dhamin

59

30

Dhanuk

56

31

Dhanwar

122

32

Dhankar

60

33

Dhekaru

47

34

Dhimar

61

35

Dhobi (Muslim)

57

36

Dhunia (Muslim)

58

37

Gaddi

30

38

Gandarbh or Gandharb

31

39

Gangai (Ganesh)

32

40

Gangota, Gangoth

33

41

Ghatwar

37

42

Godi (Chhava)

29

43

Gorh, Gonrh (only in the district of Saran & Rohtas)

34

44

Goud

36

45

Gulgaliya

35

46

Idrisi or Darzi (Muslim)

119

47

Jogi (Jugi)

44

48

Kadar

7

49

Kaivartta/Kaibartta

8

50

Kagzi

16

51

Kalandar

9

52

Kalwar

124(a)

 

Kalal, Eraqui

124(b)

53

Kamar (Lohar, Karmakar, Visvakarma)

18

54

Kanu

17

55

Kapadia

20

56

Kasab (Kasai) (Muslim)

5

57

Kaura

10

58

Kawar

11

59

Kewat

6

 

Keot

 

60

Khadwar (only in the district of Sivan and Rohtas)

26

61

Khangar

23

62

Khatik

22

63

Khatwa

24

64

Khatwe

25

65

Khelta

28

66

Khetauri, Khatauri

27

67

Kochh

12

68

Korku

13

69

Kosta, Koshta

21

70

Kumarbhag Pahadia

14

71

Kulahia

125

72

Kurmi

15

 

Kurmi (Mahto) (in Chhotanagpur Division only)

 

73

Kushwaha (Koeri)

19

74

Laheri

112

75

Madar

100

76

Madari (Muslim)

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Mehtar, }

92

 

Lalbegi, } (Muslim)

 

 

Halalkhor, }

 

 

Bhangi }

 

78

Majhwar

94

79

Malar (Malhar)

95

80

Mali (Malakar)

89

81

Mallah (Surhiya, Kewat Murawari)

90

82

Mangar (Magar)

96

83

Markande

97

84

Maulik

98

85

Mauriaro, Mauriara

101

86

Miriasin (Muslim)

93

87

Mirshikar (Muslim)

102

88

Momin (Muslim)

103

89

Mukri (Mukeri) (Muslim)

99

90

Nagar (This does not include Maithili Brahmins

128

 

and immigrant Nagars from other States who are

 

 

Brahmins and Baniyas)

 

91

Nai

62

92

Naiya

66

93

Nalband (Muslim)

67

94

Namshudra

65

95

Nat (Muslim)

63

96

Nunia, Nonia

64

97

Pahira

74

98

Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia

75

99

Pamaria (Muslim)

68

100

Pandi

70

101

Parya

72

102

Pinganiya

71

103

Pradhan

73

104

Prajapati (Kumbhar)

69

105

Rajbanshi (Risiya and Poliya)

107

106

Rajbhar

105

107

Rajdhobi

106

108

Rangwa

108

109

Rangrez (Muslim)

109

110

Rauttiya

110

111

Rayeen or Kunjra (Muslim)

111

112

Sangatrash (only in the district of Nawadah)

118

113

Sauta (Sota)

115

114

Sayee (Muslim)

116

115

Shekhra

76

116

Shershahbadi

126

117

Shivhari

114

118

Sonar, Sunar

117

119

Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera,

83

 

Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya-Bania,

 

 

Mahuri-Vaishya, Avadh-Bania, Agrahari-Vaishya

 

120

Sukiyar

127

121

Tamariya

50

122

Tamoli, Tamboli

52

123

Tanti (Tatwa), Tati, Tatin

48

124

Teli

53

125

Tharu

54

126

Thakurai (Muslim)

131

127

Tikulhar

45

128

Tiyar

51

129

Turha

49

130

Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Sadgope)

104

131

Saikalgar (Sikligar) (Muslim)

129